Asiakasraati

Asiakasraati on keskustelu- ja kehittämistyöryhmä, jossa asiakkaat tai heidän läheiset/omaisensa osallistetaan mukaan palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. 

KYSin syövänhoitokeskuksen asiakasraati on perustettu keväällä 2022. Asiakasraadin tarkoituksena on syöpäpotilaiden ja syöpäpotilaiden läheisten/omaisten näkemysten kuuleminen ja huomioonottaminen kokonaisvaltaisen syövän hoidon ja palveluiden arvioinnissa, suunnittelussa ja kehittämisessä hoitopolun kaikissa eri vaiheissa.

Asiakasraati koostuu noin 13 jäsenestä, jotka kokoontuvat noin neljä kertaa vuodessa käsittelämään erikseen sovittua teemaa asiakasraadin vetäjinä toimivien kysiläisten kanssa. Asiakasraadin jäsenille korvataan matkakulukorvaus. Tapaamisissa on kahvitarjoilu.