Hoitoketjut banneri

Hoitoketjut bannerikuva

Syövän hoitoketjukuvaukset

Syövän hoitoketjukuvaukset

Hoitoketjut ovat ammattilaisille suunnattuja paikallisiin oloihin sovellettuja hoitosuosituksiin perustuvia kannanottoja hoitopäätösten tueksi ja työnjaon selkeyttämiseksi. ?Hoitoketjujen tavoitteena on turvata asiakasnäkökulmasta potilaan hoidon tarkoituksenmukaisuus ja sujuvuus yli yksikkö- ja organisaatiorajojen sekä eri ammattiryhmien kesken. Lisäksi niiden päämääränä on myös yhtenäistää hoitokäytäntöjä sekä selkiyttää tutkimusten ja hoidon porrastusta.


Syöpätautien osalta kuvatut KYS/PSSHP hoitoketjukuvaukset on listattu alla. Hoitoketjuissa kuvataan rajapinnat perusterveydenhuoltoon / avoterveydenhuoltoon (lähetekäytännöt) sekä erikoissairaanhoidon palveluprosessi.

 

 

 

 

 

 

Syöpätautien hoitoketjutyöskentely käynnistyi ponnekkaasti keuhkosyöpä pilotilla, jota työstettiin yhteistyössä eri erikoisalojen sekä MSD:n kanssa. Jatkossa syöpäpotilaiden hoitoketjuja on tarkoitus työstää eteenpäin alueellisessa yhteystyössä perusterveydenhuollon yksikön kanssa perus-ja avoterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon rajapinnan toiminnan tehostamiseksi.

 Lue keuhkosyövän hoitoketjuprojektista täältä.