Moniammatilliset banneri

Moniammattilliset bannerikuva

Moniammatilliset

Moniammatilliset kasvainryhmät

Syövän hoidot kehittyvät vauhdilla ja muuttuvat entistä yksilöllisemmäksi, tämä vaatii yhä enenevässä määrin vahvaa monialaista osaamista ja tiivistä yhteistyötä.

KYS moniammatilliset kasvainryhmät toimivat keskeisessä roolissa syöpäpotilaan yksilöllisen hoidon suunnittelussa. Kasvainryhmiin kuuluu eri erikoisalojen erikoisosaamista, joilla pureudutaan yhdessä potilaan sairauteen ja sen hoitoon: diagnostiikkaan, leikkaushoitoon, syövän lääkehoitoon, sädehoitoon sekä genetiikkaan. Moniammatilliset kasvainryhmät kokoontuvat säännöllisesti suunnittelemaan potilaiden yksilöllistä hoitoa hoitosuosituksiin pohjautuen.

KYSissä kokoontuu säännöllisesti seuraavat moniammatilliset kasvainryhmät:

Keuhkosyöpä meeting
Uro-onkologinen meeting
Rintasyöpä meeting
Ge-onkologine meeting
Ihotuumori meeting
Gynekologis-onkologinen meeting
Pään ja kaulan alueen syöpien meeting
Neuro-onkologinen meeting
Lymfooma meeting
Luutuumori meeting
Pehmytkudostuumori meeting
Endokirurginen meeting