Hyvinvoinnin ja kuntouttamisen tuki

Pidä huolta itsestäsi

Syöpään sairastuminen vaikuttaa aina vahvasti niin sairastuneen kun hänen läheistensä elämään. Sairastuminen ravisuttaa, ja laittaa usein arjen suunnitelmat uusiksi. Syöpään sairastuminen, siitä toipuminen sekä syövän aiheuttamaan elämänmuutoksen sopeutuminen vievät aina aikaa ja voimavaroja. Jokaisen syöpään sairastuneen ja heidän läheisen on erittäin tärkeä muistaa pitää huolta omasta hyvinvoinnista.

Joskus fyysisen toimintakyvyn heikkeneminen, henkinen kuormittuminen tai sosiaalisen selviytymisen ongelmat saattavat aiheuttaa erillistä tuen tarvetta ja onkin tärkeä muistaa, että sairauden kanssa ei tarvitse koskaan jäädä yksin. Tarjolla on monipuolista tukea henkiseen ja fyysiseen selviytymiseen, hyvinvointiin, arjen pulmiin sekä kuntoutumiseen. 

Näille sivuille on koottu tietoa siitä, kuinka pitää huolta omasta hyvinvoinnista syöpähoitojen aikana ja niiden jälkeen, eri hyvinvoinnin ja kuntoutumisen tuen palveuista sekä vertaistuesta ja potilasjärjestöjen toiminnasta. 

Sairastuminen ja kriisi

Syöpään sairastuminen ja diagnoosin saaminen on aina kriisi niin sairastuneelle kuin hänen läheisilleen. Suomen syöpäpotilaat ry:n laatimat sähköiset potilasoppaat tarjoavat tukea syöpäpotille ja heidän läheisilleen sairastumiseen liittyvien asioiden käsittelyyn. Pääset lukemaan sairastumista ja siihen liittyvää kriisiä käsittelevät potilasoppaat suoraan täältä: