Koulutus banneri

Koulutus banneri

Koulutus

 

Koulutus

Henkilöstön osaamisen vahvistaminen on tärkeä osa syövän hoidon parissa työskentelevien henkilöiden jatkuvaa kehittymistä ja ammattitaidon ylläpitämistä. Koulutusta järjestetään alueellisessa yhteistyössä. 

Itäisen syöpäkeskuksen nettisivuilta löydät tietoa ajankohtaisista alueellisista, kansallisista ja kansaivälisistä koulutuksista sekä seminaareista. Tutustu koulutustarjontaan tarkemmin täältä:

PSSHP järjestää monipuolista täydennyskoulutusta omalle henkilöstölleen sekä muille terveydenhuollon ja sosiaalitoimen ammattilaisille ja opiskelijoille. Ajantasaiset koulutukset ja niihin ilmoittautuminen löytyy KYS koulutuskalenterista. Kaikki henkilöstölle tarkoitetut tulevat syövän hoitoon ja tutkimukseen liittyvät seminaarit sekä koulutukset ilmoitetaan myös SYKE intranetin tiedotteissa. Tutustu PSSHP koulutustarjontaan täältä:

Sairaanhoitajien ammatillisesta täydennyskoulutuksesta vastaa SAVONIA-ammattikorkeakoulu, joka järjestää sairaanhoitajille syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju erikoistumiskoulutuksen (30 op). Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten syövän ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen erityisasiantuntijuutta, erityisesti moniammatillisten työtapojen osaajina ja kehittäjinä.

Itä-Suomen yliopiston Lääketieteen laitos tarjoaa ja vastaa ammatillisista jatko- ja täydennyskoulutusta henkilöille, jotka suorittavat tai ovat suorittaneet jonkin lääketieteellisen tai terveystieteellisen alan ylemmän korkeakoulututkinnon.