Hoitopalvelut banneri

Hoitopalvelut bannerikuva

Hoitopalvelut

Syövän hoitopalvelut

Syöpätautien diagnostiikka ja hoito on monen  erikoisalan yhteistyötä. Hoidot suunnitellaan ja toteutetaan aina yksilöllisesti monialaisessa yhteistyössä. Syövän tärkeimmät hoitomuodot ovat leikkaushoito (kirurginen hoito) sekä säde- ja lääkehoidot (onkologiset hoidot). KYSissä syöpätauteja sairastavia potilaita hoidetaan usean eri erikoisalan yksikössä.  

Tutustu KYSissä tarjottaviin syövän hoitopalveluihin alla olevasta haitarivalikosta.

Syövän diagnostiikka ja kuvantaminen

Syövän diagnostiikka vaatii aina tarkkoja tutkimuksia, joita saatetaan suunnitella ja toeutettaa jo perusterveydenhuollossa. Syövän diagnostiikkaa ja kuvantamista suunnitellaan syöpätyypistä riippuen eri erikoisalojen yksiköissä. Lääkärin tekemän kliinisen tutkimuksen jälkeen potilasta voidaan kuvata eri menetelmin, mutta lopullinen syöpädiagnoosi perustuu aina patologin kasvaimesta otetusta kudosnäytteestä antamaan lausuntoon.

Kuvantamiskeskus tuottaa syöpien diagnostisia (radiologia, patologia)  tutkimuksia sekä toteuttaa kuvantamisohjattuja hoitotoimenpiteitä.

Tutustu lisää:

Kuvantamiskeskus


 

Syövän kirurginen hoito

Leikkaushoito on useimpien syöpätyyppien kohdalla yleisin ja ensisijainen hoitomuoto. Kirurgisella hoidolla pyritään poistamaan syöpäkasvain ja usein myös alueelliset imusolmukkeet. Näin saadaan tietoa kasvaimen leviämistaipumuksesta sekä vähennetään kasvaimen paikallisen uusimisen ja leviämisen riskiä.

Kirurginen hoito sekä mahdolliset leikkauksen jälkeiset liitännäishoidot (sädehoito ja lääkehoito)  suunnitellaan aina yksilöllisesti, riippuen kasvaimen kasvutavasta, erilaistumisasteesta ja levinneisyydestä.

Syövän kirurgista hoitoa toetutetaan seuraavissa KYSin yksiköissä:

Plastiikkakirurgia
Urologia
Naistentaudit
Vatsaelinkirurgia
Neurokirurgia
Sydän- ja rintaelinkirurgia
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit


 

Syövän lääkehoito

KYS Syöpäkeskus vastaa syöpäpotilaiden onkologisista, eli säde- ja lääkehoidosta. Lääkehoito suunnitelaan ja toteutetaan syöpätautien poliklinikalla. Poliklinikalla toteutettavat lääkehoidot, jotka edellyttävät suonensisäistä lääkkeen antoa eli infuusiota, toteutetaan lääkehoitopoliklinikalla. Potilaat tulevat poliklinikalle lähetteellä toisista yksiköistä. Lähetteen tai konsultaation perusteella potilaalle varataan hoitoarviokäynti, tarvittaessa jopa samalle päivälle. Potilaalle tehdään poliklinikalla aina henkilökohtainen hoitosuunnitelma.

Syöpätautien poliklinikalla huolehditaan polikliinisistä lääkehoidoista, kuten solunsalpaaja- ja vasta-ainehoidoista, hormonaalisista hoidoista, syövän hoidon tukilääkityksistä ja myös oireenmukaisessa hoidossa tarvittavista lääkkeistä. Lisäksi osa syöpäpotilaiden kontrolleista tapahtuu myös Syöpätautien poliklinikalla. Kontrollikäynnillä tarkastetaan, ettei syöpä ole uusinut hoitojen jälkeen, seurataan meneillään olevan syövän lääkehoidon tehoa ja tarkastellaan mahdollisia hoitojen haittavaikutuksia.

Syöpätautien vuodeosastolla hoidetaan erikoissairaanhoitoa tarvitsevia syöpäpotilaita. Potilaita voi olla osastolla hoidon suunnittelua, tutkimuksia varten tai erilaisia hoitoja varten. Esimerkiksi yli vuorokauden mittaiset lääkehoidot toteutetaan yleensä osastolla.

Tutustu lisää:

KYS Syöpäkeskus (yhteystiedot)

Syöpäkeskus: Lääkehoito

KYS Syöpäkeskus: Syöpätautien vuodeosasto -esite


 

Syövän sädehoito 

KYS Syöpäkeskus vastaa syöpäpotilaiden onkologisista, eli säde- ja lääkehoidosta. Potilaiden sädehoito toteutetaan KYSin sädehoitoyksikössä. Sädehoidolla hoidetaan kasvaimia koko vartalon alueelta. Tarkkuussädehoidolla voidaan hoitaa esimerkiksi eturauhassyöpää ja aivokasvaimia. Sisäisellä sädehoidolla hoidetaan gynekologisia syöpiä.

Suurin osa potilaista käy hoidoissa kotoa käsin, mutta potilaan tilan niin vaatiessa hoidoissa voi käydä myös osastolta käsin. Mikäli et tarvitse kuntosi vuoksi hoitoa vuodeosastolla, mutta kotimatka on pitkä, voit yöpyä potilashotellissa. Potilashotelli on erinomainen vaihtoehto sarjahoitojen yhteydessä.

Ulkoinen sädehoito
Sädehoitojen suunnittelusta ja toteutuksesta huolehtivat moniammatilliset tiimit, joihin kuuluu lääkäreitä, fyysikoita ja röntgenhoitajia. Ennen sädehoitoa potilaalle tehdään hoidon suunnittelua varten tietokonekerroskuvaus sekä mahdollisesti muita kuvauksia, kuten magneettitutkimus tai verisuonten varjoainekuvaus.

KYSin sädehoitoyksikössä lähes kaikki sädehoidot toteutetaan kaarihoitotekniikalla (VMAT), mikä mahdollistaa erinomaisen annoskattavuuden haluttuun kohteeseen sekä säästää hoitokohdetta ympäröiviä terveitä kudoksia. Kaarihoitotekniikka takaa päivittäiseen tietokonepohjaiseen hoidonvarmennuskuvaukseen (CBCT) yhdistettynä suuren hoidon tarkkuuden.

Tarkkuussädehoito
KYSin sädehoitoyksikössä tarkkuussädehoitoja eli stereotaktisia sädehoitoja voidaan toteuttaa sekä perinteisillä sädehoitolaitteilla että erityisesti näihin hoitoihin suunnitellulla, robottitekniikkaan pohjaavalla CyberKnife –hoitolaitteella. CyberKnifea käytetään syövänhoidossa, mutta myös hyvänlaatuisten kasvainten poistamiseen tai pienentämiseen eli ns. radiokirurgisissa sädehoidoissa.

CyberKnifella hoidettaviksi soveltuvat parhaiten pienet ja tarkkarajaiset kasvaimet. Aivojen ja selkäytimen alueen kasvaimet ovat esimerkiksi usein soveltuvia CyberKnifelle. Osa kasvaimista, joita ei esimerkiksi sijaintinsa vuoksi voida leikata tai joiden hoito perinteisellä sädehoitolaitteella on ongelmallista, voidaan hoitaa tarkkuussädehoitolaitteella. Myös eturauhassyöpä on optimaalinen kohde tarkkuussädehoidolle, jossa käytetään suuria kerta-annoksia. Viimeaikaisten sädebiologisten tutkimuksien mukaan suuret kerta-annokset soveltuvat hyvin eturauhassyövän hoitoon.

Sisäinen sädehoito
Jossain tapauksissa paras tapa toteuttaa sädehoito on ohjata radioaktiivinen säteilylähde suoraan kasvaimeen tai sen välittömään läheisyyteen. Tällöin puhutaan sisäisestä sädehoidosta. Ontelon sisäisessä sädehoidossa säteilylähde ohjataan katetrissa tai muussa suojakuoressa kehon onteloon, vaikkapa keuhkoputkeen, lähelle hoitokohdetta. Tällaisia hoitoja annetaan muun muassa keuhko-, ruokatorvi- ja synnytyselinsyöpiin. Aina ontelon sisäisellä sädehoidolla ei kuitenkaan tavoiteta kaikkia hoidettavaan alueeseen kuuluvia kudoksia ja tällöin hoito voidaan toteuttaa ns. kudoksen sisäisesti. Tällaisia hoitoja tehdään kohdunkaulan syövissä.

Tutustu lisää:

KYS Syöpäkeskus (yhteystiedot)

KYS Syöpäkeskus: Sädehoito

CyberKnife-sädehoi​​​​​​​dot


 

Palliatiivinen eli oireenmukainen hoito

Jos syöpää ei voida parantaa, keskitytään hoitamaan sairaudesta aiheutuvia oireita, jotta potilas voisi elää mahdollisimman hyvää elämää. Etenkin levinnyttä syöpää sairastavien potilaiden kohdalla palliatiivinen eli oireenmukainen hoito on keskeisessä asemassa. Palliatiivisen hoidon menetelmät voivat olla osittain samoja kuin parantavassa hoidossa. Esimerkiksi palliatiivisella sädehoidolla voidaan pienentää etäpesäkkeitä, mikä helpottaa potilaan oloa.

Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan siis parantumatonta ja etenevää sairautta sairastavan potilaan ja hänen läheistensä aktiivista ja kokonaisvaltaista hoitoa. Palliatiivisella hoidolla pyritään lievittämään, hoitamaan ja ehkäisemään sairauden tuomia fyysisiä, psyykkisiä ja henkisiä oireita ja näin mahdollistamaan hyvä elämänlaatu potilaalle ja hänen läheisilleen.

KYS Syöpäkeskuksessa toimiva Palliatiivisen hoidon poliklinikka toimii palliatiivisen hoidon asiantuntija- ja konsuntaatiopoliklinikkana. Hoitoon tullaan aina lääkärin lähetteellä. Potilaat saavat hoitoa erilaisten sairauden aiheuttamien oireiden lievittämiseen ja tukea sairauden kanssa selviämiseen.  

Tutustu lisää:

KYS Syöpäkeskus (yhteystiedot)

Palliatiivinen hoito (KYS poliklinikka & konsutlaatiotiimi)


 

Hematologisten syöpien hoito

Hematologisella vuodeosastolla ja poliklinikalla hoidetaan aikuispotilaita (16 vuotta täyttäneitä), joilla on vereen tai vertamuodostavaan kudokseen liittyviä sairauksia. Osastolla hoidettavien potilaiden yleisimmät sairaudet ovat akuutti leukemia (akuutti myeloinen tai lymfaattinen leukemia) myelodysplastinen syndrooma ja aplastinen anemia. Hematologisen osaston erityisosaamista on kantasolusiirtotoiminta: kyseiseen hoitomuotoon kuuluu sekä potilaan omien kantasolujen keräys sekä perustaudin (myelooma, non-Hodgkin lymfooma, Hodgkin lymfooma) hoitona toteutettava kantasolusiirrolla tuettu, intensiivinen solunsalpaajahoito. KYS Hematologia vastaa koko ervan kantasolutoiminnasta. Tiivis yhteistyö ISLAB kantasolulaboratorion kanssa on oleellista. FIMEA valvoo kantasolutoimintaa ja sen laatua. Kliinisiä lääketutkimuksia (faasi II-IV) toteuttaen sekä osastolla että poliklinikalla. 

Hematologian poliklinikalla hoidettavien potilaiden yleisimmät sairaudet ovat multippeli myelooma, krooninen lymfaattinen leukemia ja krooniset myeloproliferatiiviset sairaudet. vastataan eri erikoisalojen ja avoterveydenhuollon potilaskonsultaatioihin.

Tutustu lisää:

Veritaudit

Lasten ja nuorten veri- ja syöpätautien hoito

Lasten veri- ja syöpätautien yksikkö hoitaa leukemiaan, syöpäkasvaimiin tai muihin vakaviin veritauteihin sairastuneita lapsia asiantuntemuksella ja vankalla ammattitaidolla. Lasten veri- ja syöpätautien osastolla hoidetaan syöpään tai muuhun veritautiin sairastuneita 0-18-vuotiaita lapsia ja nuoria. Lapset tulevat osastolle KYSin erityisvastuualueelta sairauden toteamista, hoidon suunnittelua ja toteutusta varten.

Tutustu lisää:

Lasten veri- ja syöpätaudit

Syövän perinnöllisyysneuvonta

Nykyisten arvioiden mukaan vain noin joka kymmenenteen syöpään liittyy perinnöllinen alttius. Vaikka usein puhutaan perinnöllisestä syövästä, syöpä ei periydy, ainoastaan alttius syöpään voi periytyä. Perinnöllistä syöpäalttiutta on syytä pohtia mm. tilanteissa, joissa syöpään sairastutaan poikkeuksellisen nuorena tai lähisuvussa on useita sairastuneita tai jos kyseessä on harvinainen kasvain.

Jos perinnöllisen syövän riski askarruttaa, asiasta on hyvä keskutella hoitavan lääkärin kanssa. Lisäksi Syöpäjäjrestöt tarjoavat ilmaista periytyvyysneuvontaa. Neuvonnan tavoitteena on vähentää sairastumiseen liittyvää huolta sekä antaa tietoa syövästä ja syövän perinnöllisyydestä.

Tarvittaessa perinnöllisen syövän riskiä voidaan selvitetään KYS Kliinisen genetiikan yksikössä. Yksikköön ohjaudutaan lääkärin lähetteellä. Lähetteen perusteella hankitaan lisätietoja potilaan ja hänen sukunsa sairaushistoriasta. Näiden tietojen perusteella arvioidaan perinnöllisyysneuvonnan tarve.

Tutustu lisää:

Kliinisen genetiikan palvelut

Niin sairaus itse kuin kaikki syövän hoitomuodot – leikkaus-, solunsalpaaja- ja sädehoidot – voivat aiheuttaa lieviä tai joskus hankaliakin, seurantaa vaativia pitkäaikaishaittoja. Haitta voi myös ilmetä vasta vuosien kuluttua hoitojen päättymisestä. Näiden haittojen kartoittamiseksi ja kontrolloimiseksi KYSissä toimii lapsena ja nuorena (0–20-vuotiaina) syövän sairastaneiden seurantapoliklinikka.

Tutustu lisää:

KYS Syöpäkeskus: Myöhäisseurantapoliklinikka