Navigointivalikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

Uutinen

Kansallinen syöpästrategiatyö käynnistyy

6.5.2024
Kansallisen syöpästrategian tarkoituksena on varmistaa valtakunnallisesti yhdenvertainen ja laadukas syöpäpotilaiden hoito. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on antanut Kansalliselle syöpäkeskukselle FICANille tehtäväksi Kansallisen syöpästrategian laatimisen. Syöpästrategia tulee kattamaan...
6.5.2024 Uutinen

Kansallinen syöpästrategiatyö käynnistyy

Kansallisen syöpästrategian tarkoituksena on varmistaa valtakunnallisesti yhdenvertainen ja laadukas syöpäpotilaiden hoito.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on antanut Kansalliselle syöpäkeskukselle FICANille tehtäväksi Kansallisen syöpästrategian laatimisen. Syöpästrategia tulee kattamaan koko syöpään liittyvän polun: syövän ehkäisyn, syöpäseulonnat, diagnostiikan, syöpähoidot, potilaiden kuntoutumisen tuen ja psykososiaalisen tuen, palliatiivisen ja saattohoidon sekä syöpätutkimuksen. Työssä huomioidaan ansiokas pohjatyö ja nykytila kansallisesti.  

Hienoa, että työ saadaan vihdoin käyntiin. Kansallinen syöpästrategia on välttämätön työkalu tilanteessa, jossa syöpätapausten määrä kasvaa ja tehokas hoito edellyttää yhä yksilöllisempää diagnostiikkaa ja hoitoa. Samaan aikaan terveydenhuollossa tasapainoillaan resurssien riittävyyden suhteen”, korostaa Kansallisen syöpäkeskuksen FICANin johtaja Tomi Mäkelä.  

Syöpään liittyy sekä alueellisia, syöpäkohtaisia että sosioekonomisia eroja. Syöpästrategian keskeisenä tavoitteena on parantaa potilaiden yhdenvertaisuutta ja elämänlaatua sekä vähentää syöpäkuolemia” toteaa Syöpäjärjestöjen pääsihteeri Juha Pekka Turunen.  

Yhdessä laadittava syöpästrategia valmistuu keväällä 2025 

Syöpästrategiatyön etenemisestä vastaa ohjausryhmä, jossa on edustajat sosiaali- ja terveysministeriöstä, Kansallisesta syöpäkeskuksesta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja Syöpäjärjestöistä. Syöpästrategia tullaan laatimaan tiiviissä yhteistyössä kaikkien kansallisten toimijoiden kanssa, mukaan lukien potilasjärjestöt. Yhdessä laadittu syöpästrategia sitouttaa kaikki oleelliset vastuutahot ja osapuolet yhteiseen kansalliseen ohjelmaan ja toimii näin tehokkaana työkaluna syövän torjunnassa, resurssien tehokkaassa kohdentamisessa sekä yhteistyön edistämisessä.  

Erityisen iloinen olen siitä, että syövän ehkäisy on otettu syöpästrategiaan mukaan. Terveellisillä elintavoilla voidaan ehkäistä merkittävä osa syövistä” muistuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikkö Satu Männistö. 

Ministeriö pitää tärkeänä, että Suomella on kansallinen syöpästrategia, ja että nimenomaan Kansallinen syöpäkeskus FICAN koordinoi sen laatimisen. Suomen syövänhoidon ja –tutkimuksen taso on korkea ja syöpäpotilaiden yhdenvertainen ja paras hoito on turvattava myös tulevaisuudessa” toteaa sosiaali- ja terveysministeriön johtaja Tuula Helander

Sopimus syöpästrategian laatimisesta on allekirjoitettu 2.5.2024. Syöpästrategia on sovittu valmistuvaksi keväällä 2025. Työn etenemistä voi seurata aiheeseen liittyvissä tapahtumissa sekä FICANin verkkosivuilla.  

Syöpästrategiatyö vahvistaa EU:n syöväntorjuntasuunnitelman ja EU:n syöpämission kansallista toteuttamista.  

Syöpästrategiatyön käynnistymisestä järjestetään tiedotustilaisuus Teamsissa maanantaina 27.5.2024 klo 15–16. Tilaisuus on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. Lisätietoja tilaisuudesta: linkki.  

Lisätietoja: Johtaja Tomi Mäkelä, info@fican.fi, +358 50 528 6128